Životní pojištění srovnání

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění dokáže zajistit vaše blízké.

Rizikové životní pojištění nalezne využití v případě smrti pojištěné osoby ať už tato nastane z jakékoliv příčiny. Protože rizikové životní pojištění v sobě neobsahuje spořící složku, umožňuje uzavření tohoto druhu pojistky dosáhnout příznivého poměru ceny a výše případného plnění.

Rizikové životní pojištění nabízí možnost doplnění o krytí dalších rizik, z nich najčastěji jsou využívána krytí trvalých následků úrazu, invalidity, velmi vážných onemocnění, hospitalizace, pracovní neschopnosti, dlouhodobé nemoci apod.

Kontaktní údaje
Finanční poradce
Petr Boubel
Telefon: +420 607 818 462
e-mail: financni-poradce-plzen@seznam.cz
Životní pojištění srovnání
Tématické stránky
Nezávislý finanční poradce umí realizovat kvalifikované srovnání životního pojištění.
Životní pojištění pro ženy přináší finanční poradkyně.
Rizikové životní pojištění
Rizikové životní pojištění dokáže zajistit vaše blízké pro případ vaší smrti.

Životní pojištění srovnání